Luftkvaliteten

Luftkvaliteten har övervakats i Jakobstadsnejden sedan år 1994. Detta sker genom en samkontroll där Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Larsmo och de industri- och energianläggningar som har de mest betydande luftutsläppen deltar. Luftkvaliteten mäts vid två mätstationer, nämligen vid Bottenviksvägen och på Vikarholmen i Larsmo. Mätningarna sker med kontinuerligt mätande instrument. Ungefär vart femte år utförs en kontroll av luftkvaliteten med hjälp av s.k. bioindikatorer.

Kontakta oss

Anna Sundelin

Anna Sundelin

Miljöplanerare

Miljövårdsbyrån

anna.sundelin@jakobstad.fi

044 785 1649

Ulla Lundell-Muittari

Ulla Lundell-Muittari

Miljöinspektör

Miljövårdsbyrån

ulla.lundell-muittari@pietarsaari.fi

044 785 1324