Luftkvaliteten

Luftkvaliteten har övervakats i Jakobstadsnejden sedan år 1994. Detta sker genom en samkontroll där Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Larsmo och de industri- och energianläggningar som har de mest betydande luftutsläppen deltar. Luftkvaliteten mäts vid två mätstationer, nämligen vid Bottenviksvägen och på Vikarholmen i Larsmo. Mätningarna sker med kontinuerligt mätande instrument. Ungefär vart femte år utförs en kontroll av luftkvaliteten med hjälp av s.k. bioindikatorer.