Ge feedback

Ge feedback på stadens verksamhet eller t.ex. på service du erhållit. För feedback vänligen fyll i och skicka blanketten nedan. Meddela din e-mail adress, ifall du vill ha ett svar på feedbacken.

Jag vill skicka