Utbildning

Utbildning uppskattas i Finland. Du har lättare att hitta arbete när du har en yrkesutbildning eller högskoleexamen.
          Om du har avlagt en examen utomlands kan du behöva ett beslut om erkännande av examen för att kunna arbeta eller studera i Finland. (Utbildningsstyrelsen)


För utbildningar som leder till yrkesexamen behövs språkkunskap på nivå A2.2 eller B1 beroende på bransch. Om du har avlagt grundskola eller gymnasiet i Finland anses detta vanligen som tillräcklig språkkunskap för fortsatta studier. Språkkrav för högskola kan du kolla direkt hos läroanstalten du söker till.


Arbetskraftsutbildningar kan ha olika språkkrav och ibland kan diskussion med lärare räcka för att bevisa språkkunskap.


Om du kommer till Finland och behöver uppehållstillstånd på grund av studier, läs mera på https://migri.fi/sv/studera-i-finland


På Integrationsporten får du hjälp med att hitta en lämplig utbildning, ta kontakt!