Tallbo daghem

1–3 Björnungarna

3–5 Björnligan

Östanpåvägen 32
tel. 724 3333

Föreståndare:
tel. 044 0242551
daghemtallbo@gmail.com

Ansökan via den kommunala småbarnspedagogiken.

Anna daghem

  • Småbarnspedagogik, syskongrupp för barn 1–5 år

Södermalmsgatan 1
tel. 044 7600144
Föreståndare: Sonja Johansson

Ansökan direkt till daghemmet. Läs här om stöd för privat vård av barn: www.kela.fi

Anna daghem webbplats

Jacob’s Kindergarden

  • Småbarnspedagogik 1–5 år, engelskspråkigt

Sjömansvägen 19
tel. 045 8799372
Föreståndare: Sofia Winberg

Ansökan direkt till daghemmet. Läs här om stöd för privat vård av barn: www.kela.fi

www.jacobskindergarten.com