Område 3

Kyrkostrands daghem

Storåkersvägen 2

Svenskspråkig småbarnspedagogik 1–5 år

  • 1–3  Snäckorna    044 7851 565 / 044 7851 827
  • 3–5  Delfinerna    044 7851 348 / 044 7851 829
  • 3–5  Sjöhästarna  044 7851 306 / 044 7851 828

Finskspråkig småbarnspedagogik 1–5 år 

  • 1–3  Meritähdet  044 7851 453 / 044 7851 823
  • 1–3 Mustekalat 044 7851 362 / 044 7851 824
  • 3–5  Kultakalat  044 7851 454 / 044 7851 825 Länsinummi skola, Västerleden 1
  • 3–5  Kirsikat  044 7851 865 Länsinummi skola, Västerleden 1

Viktoria daghem

Storgatan 1

Svenskspråkig småbarnspedagogik 1–3 år

  • 1–3  Svalorna  044 7851 429 / 044 7851 830  
  • 1–3  Amanda 044 7851 457 / 044 7851 831