Område 3

Kyrkostrands daghem

Storåkersvägen 2

Svenskspråkig småbarnspedagogik 1–5 år

  • 1–3  Snäckorna    044 7851 565
  • 3–5  Delfinerna    044 7851 348
  • 3–5  Sjöhästarna  044 7851 306

Finskspråkig småbarnspedagogik 1–5 år 

  • 1–3  Meritähdet  044 7851 453
  • 1-3 Mustekalat 044 7851 362
  • 3–5  Kultakalat  044 7851 454, Länsinummi skola, Västerleden 1

Viktoria daghem

Storgatan 1

Svenskspråkig småbarnspedagogik 1–3 år

  • 1–3  Svalorna  044 7851 429   
  • 1–3  Amanda         044 7851 457