Hemvårdsströd

Som ett alternativ till kommunal småbarnspedagogik för barn under 3 år kan man söka hemvårdsstöd.

Stödet söks från Folkpensionsanstalten och består av en grunddel och en inkomstrelaterad tilläggsdel.
Dessutom kan man erhålla en syskonförhöjning för övriga barn under skolålder.

Närmare uppgifter fås från Folkpensionsanstalten tel. 020 435 5930 eller www.kela.fi.