Miljövårdsbyrån

Miljövårdsbyrån arbetar under ledning av miljö- och byggnadsnämnden och handlägger ärenden som hör till nämnden som kommunal miljövårdsmyndighet och som myndighet för marktäkter.

Beredning och verkställighet av miljöärenden sköts av miljövårdsbyrån. Miljövårdsbyrån handhar bl.a:

  • miljötillståndsansökningar
  • anmälningar om tillfällig verksamhet som förorsakar buller
  • frågor som rör avloppsvattenbehandling på glesbygden
  • tillsyn av miljöpåverkande verksamhet
  • övervakning av luftens kvalitet och miljöns tillstånd
  • klagomål över nedskräpning och annan miljöförstöring
  • information och upplysning i miljöfrågor

Miljövårdsbyrån är dessutom också aktivt engagerad i frågor som rör hållbar utveckling, klimat- och energifrågor samt naturvård.

Miljövårdens dataskyddsbeskrivning.