Avgifter för idrottsplatser

Till kultur- och fritidssektionens uppgifter hör att besluta om avgifter för idrottsplatser.

Prislistan hittar du här.