Avgifter för idrottsplatser

Till kultur- och fritidssektionens uppgifter hör att besluta om avgifter för idrottsplatser.

Prislistan hittar du här. Denna gäller till 31.12.2023

Prislistan under bearbetning. Nya priser gäller från 1.1.2024