Kommunkortet – en automatiserad lägesbild över staden Jakobstads utveckling i ett paket, färdig sammanställd och visualiserad

Kommunkortet är en tjänst där en robot dagligen söker, sammanställer och visualiserar relevant information om staden på sju temasidor. Kommunkortet är alltid uppdaterad och i det har man sammanställt de mest centrala variablerna för regionutveckling med följande teman:

  • befolkning
  • dragningskraft
  • sysselsättning
  • utbildning och välfärd
  • företagsverksamhet
  • regional och kommunal ekonomi

Jakobstads kommunkort

Jakobstads kommunkort med jämförelsekommuner