Projekt

En översikt av integrationsprojekt i Jakobstadsregionen

Aktuella projekt:

 • Integration Works (Integrationsenheten i Jakobstadsregionen), 1.1.2024-30.4.2026
 • InnoShare – Unleashing Collaborative Innovation and Talent Exchange (Yrkeshögskolan Centria och Nykarleby Innovation Center rf), 1.1.2024 – 31.12.2025
 • En inkluderande arbetsplats (Yrkeshögskolan Centria, Bildningsalliansen rf och Kredu), 1.1.2024-31.12.2025 
 • Hör mig! (EHJÄ), 15.1.2024-31.12.2025
 • Cross-cultural career catalyst (4C) (Yrkeshögskolan Centria), 1.1.2024-31.12.2025

Avslutade projekt:

 • En bra start i Österbotten – Integrerade servicekedjor i Jakobstadsnejden (Integrationsenheten i Jakobstadsnejden), 24.2.2016–31.12.2018 
 • En bra start i Österbotten – Inledande kartläggning samt sluttest för språkkunskaper (YA!), 1.1.2016–30.6.2018
 • INTER REG-SEMPRE (Chydenius institutet), ”Ökande av arbetslösa invandrares sociala delaktighet i Jakobstadsnejden”,  1.3.2015–28.2.2019
 • Taide-Art projektet (Novia) 1.9.2016–
 • Integration genom motion och idrott 1.8.2016–31.7.2017
 • Lande-Bo: nyanländas integrering genom bosättning på landsbygden (Aktion Österbotten) 1.9.2016–31.5.2019
 • BAAS (Kokkotyö) 2016–
 • Soffan (Kokkotyö)
 • Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin 1.9.2018–31.12.2020
 • Integration & entreprenörskap (Bildningsalliansen, Yrkeshögskolan Novia, Yrkeshögskolan Centria och Kristliga folkhögskolan i Nykarleby – Kredu) 1.9.2017–31.12.2020
 • Talent Scout 1.10.2019–31.9.2021
 • Föreningsliv för alla 1.3.2020-31.8.2022
 • Romporten Projektets syfte är att främja deltagande, utbildningsnivå och sysselsättning bland bulgariska och rumänska invandrare i Jakobstad, 1.8.2020-31.7.2023
 • FHille -lek och lär tillsammans med ditt barn (Folkhälsan) 2013-2020, verksamheten fortsätter efter projektets slut
 • Talent Insights Projektet har som mål att öka tillgången på kompetent arbetskraft och matcha den med det utbud av arbetsplatser som finns samt verka för en ökad inflyttning till Jakobstadsregionen. Utveckla företagens arbetsgivarbrand – utveckla attraktiva företag som lär av varandra och tillsammans bygger en attraktiv arbetsmarknad i regionen.

Novias projekt i Jakobstad:

Yrkesakademins projekt i Jakobstad: