Miljövård

I Finlands grundlag, 20 §, står:
”Var och en bär ansvar för naturen och dess mångfald samt för miljön och kulturarvet. Det allmänna skall verka för att alla tillförsäkras en sund miljö och att var och en har möjlighet att påverka beslut i frågor som gäller den egna livsmiljön.”

Staden främjar miljövården med mål att på ett hållbart sätt upprätthålla en hälsosam, trivsam och stimulerande livsmiljö för stadens invånare. Den allmänna ledningen av miljövården handhas av stadsstyrelsen och olika sektorer av stadsförvaltningen har tilldelats olika specialuppgifter.

Miljö- och byggnadsnämnden fungerar som stadens miljövårdsmyndighet med stadens miljövårdsbyrå som sitt verkställande organ.