Understöd för byggande och boende

Understöd

Olika understöd beviljas ur statens medel. Understöd riktades för reparering av bostadsbeståndet och till att förbättr bostadsförhållanden. Understöden beviljas av kommunen, ARA eller Statskontoret beroende på arten av understöd.

Från början av år 2017 beviljas reparationsunderstöden av ARA. I praktiken innebär det här att ansökningarna ska lämnas in till ARA. ARA tar beslut om understöd och sköter utbetalningen av understöden.
Anvisningar och blanketter för ansökan om understöd samt all information om understöden finns på sidan för respektive understödsform.

ARA ger närmare uppgifter framför allt om reparationsunderstöden. Ansökningsblanketter och mera information på ARA:s webbplats under följande rubriker: 

Reparationsunderstöd