Byggnadstillsynsbyrån

Verksamhetsidé

Verksamhetsidén är att betjäna och vägleda byggare både vid planering och byggande genom lovbehandling och övervakning

Verksamhetsmål:

  • målet är funktionsdugliga byggnader i en trivsam och stimulerande miljö genom att förverkliga detalj-, stranddetalj- och generalplaner.
  • viktigt är att säkra sökandens och grannarnas rättskydd vid byggandet.

Kontakta oss

Micael Nylund

Micael Nylund

Ledande byggnadsinspektör

micael.nylund@jakobstad.fi

044 785 1268

Markus Holma

Markus Holma

Byggnadsinspektör

markus.holma@jakobstad.fi

044 785 1226

Tommy Käldqvist

Tommy Käldqvist

Biträdande byggnadsinspektör

tommy.kaldqvist@jakobstad.fi

044 785 1267

Riitta Merimaa

Riitta Merimaa

Byråsekreterare

riitta.merimaa@jakobstad.fi

044 785 1264

Ann-Catrin Haga

Ann-Catrin Haga

Byråsekreterare

ann-catrin.haga@jakobstad.fi

044 785 1263