Museets utställningshall Tempus

Renoveringsarbetet har kommit igång vid museets nya utställningshall som har fått namnet TEMPUS. 

Förslaget gavs av Pirkko Hautamäki. Namnet fungerar bra på både finska och svenska.
Pirkko valde det latinska ordet Tempus, som betyder tid, för att det beskriver museets arbete.
Museet bevarar tid, forskar i tid och framför sina tolkningar av tiden.

Läs mera på : www.jakobstadsmuseum.fi