Beslutsfattande

På sidorna om beslutsfattande finns information om stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens samt nämndernas och direktionernas verksamhet och uppgifter.

På sidorna finns medlemmarnas kontaktuppgifter, mötestider samt länkar till föredragningslistor och protokoll. Dessutom finns stadens viktigaste instruktioner på de här sidorna.

raatihoune