Jeppis Gallup

Som ett led i att öka staden Jakobstads invånares delaktighet, lanserar staden en invånarpanel, JEPPIS GALLUP, som alla som är bosatta i Jakobstad kan gå med i.

De som registrerat sig i panelen, får varje onsdag ett e-postmeddelande med en länk till veckans fråga. Veckans fråga berör alltid en enskild sakfråga och invånarna kan besvara veckans fråga fram till samma veckas söndag. Eftersom fokus ligger på endast en sakfråga i taget ska det vara enkelt att besvara veckans fråga. För att registrera sig i panelen behöver man uppge sitt namn och sin e-postadress. I veckofrågorna svarar man anonymt. Man kan också besvara en veckofråga utan att vara med i panelen, men då får man inte något e-postmeddelande när en ny fråga finns tillgänglig.

Registrera dig här.