Kommunikationskanaler

Staden Jakobstads viktigaste kommunikationskanal är stadens webbplats. Dessutom används flera olika kanaler på sociala medier. Upprätthållandet av de elektroniska kanalerna har fördelats på olika tjänster.

Staden Jakobstads webbplats www.jakobstad.fi förnyades och publicerades hösten 2022. Webbplatsen är stadens viktigaste kommunikationskanal och via den erbjuds aktuell och tydlig information åt stadens invånare, massmedierna och alla som är intresserade av staden. Utöver informationsförmedling fungerar webbplatsen som en viktig kanal där man kan uträtta ärenden och ge respons.

Personer som upprätthåller webbsidan och ansvar

Produktionen av innehåll och uppdateringen av stadens webbplatsen är decentraliserad. Varje serviceområde har egna ansvarspersoner och innehållsproducenter. Varje serviceområde ansvarar för innehållet på de egna sidorna. Förvaltningsdirektören och kommunikationsplaneraren ansvarar för att upprätthålla och utveckla hela webbplatsen.

Tekniska uppgifter om webbplatsen

Webbplatsen är uppbyggd med publikationsprogrammet WordPress som har öppen källkod. Sidorna är responsiva, det vill säga de anpassar sig till olika terminaler. Publikationsprogrammet stöder de vanligaste webbläsarna.

Sociala medier

Staden Jakobstad och dess olika tjänster finns också på sociala medier. Stadens huvudsakliga kanaler på sociala medier uppdateras i regel av kommunikationsplaneraren. En del tjänster har en egen kanal på sociala medier. Varje serviceområde ansvarar för uppdateringen av den egna kanalen. Nedan en lista på alla kanaler på sociala medier som används av staden och dess serviceenheter.

Följ oss i sociala medier!

Jakobstads tjänster i sociala medier

Facebook: 

Alma daghem @paivakotialmadaghem

Integrationsporten @integrationport

Jakobstads Arbis @arbis.jakobstad.fi

Jakobstads gymnasium @jakobstadsgymnasium

Jakobstads museum @jakobstadsmuseumpietarsaarenkaupunginmuseo

Jakobstads simhall @Jakobstads Simhall / Pietarsaaren Uimahalli

Jakobstads Ungdomsfullmäktige @Jakobstads-Ungdomsfullmäktige-Pietarsaaren-Nuorisovaltuusto

Kulturbyrån i Jakobstad @KulturbyranKulttuuritoimisto

Pietarsaaren lukio @pietarsaarenlukio

Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto @tyovaenopisto

Projektsida för planläggningen @Jakobstad.Pietarsaari.Planlaggning.Suunnittelu

Staden Jakobstad @stadenjakobstadpietarsaarenkaupunki

Stadsbiblioteket i Jakobstad @jakobstadsbibliotek

Ungdomsbyrån i Jakobstad @tupakkamakasiini

Visit Jakobstad @visitjakobstadpietarsaari

Instagram: 

Alma daghem @paivakotialmadaghem

Integrationsporten @integrationport

Jakobstads Arbis @jakobstadsarbis

Jakobstads gymnasium @jakobstadsgymnasium

Jakobstads simhall @jeppissimhalluimahalli

Pietarsaaren lukio @pietarsaarenlukio

Pietarsaaren työväenopisto @pietarsaaren_tyovaenopisto

Staden Jakobstad @jakobstadpietarsaari

Stadsbiblioteket i Jakobstad @jakobstadsbibliotek

Tupis @tupis_jeppis

Visit Jakobstad @visitjakobstadpietarsaari

LinkedIn:

Staden Jakobstad @Staden Jakobstad – Pietarsaaren kaupunki

Snapchat:

Pietarsaaren lukio @prslukio

Tupisjeppis @tupisjeppis

Twitter:

Jakobstads bibliotek @jakobstadsbib

Kunnallistekniikka (Kommunalteknik) @pietarsaari

Youtube:

Projektsida för planläggningen @Jstad Psaari Planläggning Suunnittelu

Staden Jakobstad @Staden Jakobstad – Pietarsaaren kaupunki

Visit Jakobstad @Visit Pietarsaari – Jakobstad