Startverkstaden Seglet

Startverkstaden riktar sig till 16-29 -åriga unga som saknar arbets- eller utbildningsplats samt behöver stöd i att hantera vardagen och göra upp planer för fortsättningen. Varje deltagare gör tillsammans med handledaren upp en personlig plan för verkstadsperioden och sätter målsättningar. Målen kan vara att bibehålla vardagsrytmen, förbättra livshanteringen eller få klarhet i sina framtidsplaner. Startperiodens längd är runt tre månader.

Gruppträffarna hålls tisdagar och torsdagar klockan 10 – 14. Under gruppträffarna behandlas olika teman. Temat kan vara sysselsättning, studier, boende och vardag, välmående samt styrkor och tillgångar. Under startperiodens gång hålls också individuella träffar med deltagarna.

Startverkstaden erbjuder möjligheten att få mångsidig information om studiemöjligheter, arbetslivet och övriga alternativ för fortsättning.

Vi finns i samma utrymmen som Navigatorn Jeppis på adressen Station Lotsen, Jakobsgatan 37, A-dörren.

Börja vid startverkstaden

En period på startverkstaden kan inledas genom att vara i kontakt med handledaren per telefon, e-post, via WhatsApp eller Signal. Du får bekanta dig med startverkstaden innan du skriver på ett avtal.

Man kan också styras till verkstaden via TE-byrån, uppsökande ungdomsarbete, Navigatorn eller det sociala arbetet.

Hitta oss på Instagram: seglet_purje