Grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningen är en nioårig avgiftsfri allmänbildande utbildning. Alla barn som är varaktigt bosatta i Finland är läropliktiga. Läroplikten inleds i allmänhet det år barnet fyller sju år och pågår tills den studerande har fyllt 18 år. Läroplikten kan avslutas redan tidigare om den studerande avlägger studentexamen eller en yrkesinriktad examen.

Inom den grundläggande utbildningen i Jakobstad finns både svenskspråkiga och finskspråkiga skolor.