Grundläggande utbildning

I Jakobstad finns nio skolor med grundläggande utbildning, fyra svenskspråkiga och tre finskspråkiga skolor samt en språkbadsskola som erbjuder språkbadsundervisning på både finska och svenska. Specialklassundervisning erbjuds i Kyrkostrands och Länsinummi skolor. Staden har även en resursskola för elever med extra stödbehov. Resursskolan tar emot elever från hela regionen.