Resursskola / Resurssikoulu 1-9

Resursskolan finns till för elever som av olika orsaker behöver mera stöd än vad som går att få i en vanlig skolklass. Skolan tar emot elever från hela regionen.

Resurssikoulu on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eri syistä tarvitsevat enemmän tukea kuin tavallisessa koululuokassa voidaan saada. Koulu ottaa vastaan ​​opiskelijoita eri puolilta aluetta.

Kontaktuppgifter / Yhteystiedot

Pirilövägen/ Pirilöntie 34-36

68600 JAKOBSTAD / PIETARSAARI

resursskola@jakobstad.fi

Årskurs 1-5: 044 785 1655

Årskurs 6-9: 044 785 1676

Vuosiluokat 1-5: 044 785 1679

Vuosiluokat 6-9 : 044 785 1656

Lär.rum/ Op.huone 044 785 1214