Resursskola åk 1-6 och 7-9

Resursskolan finns till för elever som av olika orsaker behöver mera stöd än vad som går att få i en vanlig skolklass. Skolan tar emot elever från hela regionen.

Kontaktuppgifter

Pirilövägen 34–36

68600 JAKOBSTAD

resursskola@jakobstad.fi

06 786 3345

åk 1–5 : 044 785 1655

åk 6–9 : 044 785 1676

1–5 lk : 044 785 1679

6–9 lk : 044 785 1656

Lär.rum/op.huone 044 785 1214