Oxhamns skola åk 6–9

Oxhamns skola är en skola med elever i åk 6 – 9 inom den grundläggande utbildningen. I varje årskurs finns språkbadsklasser med svenska elever i finskt språkbad.

Skolan ordnar också flexibel grundläggande utbildning (Fix-klassen).

Skolans kontaktuppgifter

Parentesen 4  

68600 JAKOBSTAD