Kyrkostrands skola åk 0-9

Vid Kyrkostrands skola ordnas grundläggande utbildning (åk 0-5). Skolan fungerar dels som närskola för elever i de södra stadsdelarna, dels erbjuder vi specialklassundervisning för elever från hela Jakobstads regionen (åk 0-9).

I specialklasserna ges stöd för språk, kommunikation och motorik. I flera av klasserna undervisas enligt verksamhetsområden. Skolan fungerar i moderna utrymmen.

Skolan erbjuder kompletterande småbarnspedagogik i form av morgon- och eftermiddagsvård för elever i förskolan. För elever i årskurserna 1-2 ordnas morgonverksamhet i skolan medan eftermiddagsverksamheten ordnas i samarbete med församlingen i Kyrkostrands församlingshem.

Skolan erbjuder också morgon- och eftermiddagsverksamhet samt lovverksamhet för eleverna i specialklasserna.

Skolans kontaktuppgifter

Bagarnäsvägen 32
68600 JAKOBSTAD

Tel. 044 785 1437 (personalrum)

Tel. 044 785 1341 (förskola)

Tel. 044 784 4171 (morgonverksamhet, åk 1-2)

Tel. 044 785 1335 (morgon- och eftermiddagsverksamhet, specialklassundervisning)

E-post: kyrkostrands.skola@edu.jakobstad.fi