Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten och högskolan är verksam i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med 4 500 studerande och en personalstyrka som består av ca 320 personer är högskolan den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Novia har ett tätt samarbete med näringslivet och har ett aktivt alumnnätverk.

Läs mera