Stöd för växande och lärande

Genom att stödja lärandet skapas goda förutsättningar för barnets växande, utveckling och lärande.

Barn som deltar i förskoleundervisning omfattas av stöd för växande och lärande enligt lagen om grundläggande utbildning. Det är viktigt att behovet av stöd identifieras och att stöd för växande och lärande ges på ett tidigt stadium för att förhindra att problemen växer och blir mera komplicerade.

Barnets lärare bedömer behovet av stöd i samarbete med elevvårdspersonal och vårdnadshavare. Stödet ska ges så länge och på den nivå som det behövs. Det finns tre nivåer av stöd för växande och lärande: allmänt, intensifierat och särskilt stöd.