Bidrag för ungdomsverksamhet

Ansökan ungdomar

Principen för utbetalning av mikrobidrag som ungdomsfullmäktige beviljar avtalas separat för varje bidrag med chefen för ungdomstjänster som ansvarar för verksamheten.

Här under finns länken till ansökningsblanketten.