Lediga tomter

Stadens tomtpolitik – vad gäller stadens utbud på egnahemstomter – bygger på en komplettering av bebyggelsen inom den nuvarande stadsstrukturen, med tomter som ligger nära både offentlig och privat service. Tomtutbudet består därför mest av mindre tomtgrupper eller enstaka tomter.


Reservering eller arrendering av tomt gör du på Centralen för tekniska tjänsters mätningsavdelning. Reserveringen är i kraft i ett år. Reserveringsavgiften är lika stor som ett årsarrende. Avgiften krediteras arrendetagaren i samband med den första egentliga arrendefaktureringen. Då en tomt utarrenderas första gången uppbärs en avgift för tomtens fastighetsbildning.