Trädfällningslov

Trädfällningstillstånd är en lättare form av tillstånd för miljöåtgärder. Miljö- och byggnadsnämnden har delegerat beslutanderätten åt stadsträdgårdsmästaren. Tillståndet kostar ingenting men trädfällning utan tillstånd kan kosta.

Enligt markanvändnings- och bygglagens 128 § får trädfällning eller någon åtgärd som förändrar landskapet inte vidtas utan tillstånd 

1) på ett detaljplaneområde
2) på ett stranddetaljplaneområde, om så bestäms i stranddetaljplanen
3) på ett generalplaneområde, om så bestäms i generalplanen, med undantag för trädfällning på ett område som har anvisats som jord- och skogsbruksdominerat område i generalplanen, eller
4) på ett område där byggförbud för utarbetande av detaljplan gäller eller för vilket byggförbud har utfärdats för utarbetande av generalplan eller ändring av generalplanen

Råd om trädfällning eller om ett tillstånd behövs kan i första hand begäras av stadsträdgårdsmästare Ralf Lillfors. Vänligen ring tel. 044 514 7282.

Ansökningsblanketten: Fällning av tomtträd inom stadsplaneområdet

Granskning av träden kan i första hand begäras av stadsträdgårdsmästaren. Trädfällning på detaljplanerat område kräver ett tillstånd. Fyll i uppgifterna på blanketten och sänd anhållan:

Datum(Obligatoriskt)
Namn/Beställare(Obligatoriskt)
Adress(Obligatoriskt)
Bostadsbolagets beslut
Dra filer hit eller
Godkända filtyper: jpg, pdf, png, doc, Max filstorlek: 1 GB.
    Märk ut träden som skall fällas med ett band!