Gator och trafik

Staden förvaltar sammanlagt cirka 250 kilometer gator och vägar. När det gäller landsvägar ligger ansvaret på staten, medan enskilda vägar sköts av ett väglag eller privata vägdelägare. 

Har du feedback gällande gator och vägar?

Respons till staden ges via Virhi.
Respons till staten ges till NTM-centralen

Anmäl gärna skador på trafikleder, så vi kan åtgärda problemet:
https://jakobstad.virhi.fi/map

Anmälan kan också göras per telefon måndag–fredag, klockan 8–16: 06 786 3111. Utanför tjänstetid: 044 785 1999.

Utvecklingsplaner:

Utvecklingsplan för gång- och cykelnätet 2040: Till planen

Jakobstads trafiksystemplan 2040till planen

Trafikskyddet:

Aktuellt: kolla här