Parker och grönområden

Det offentliga rummet är en viktig mötesplats. Parker har under alla tider fungerat som invånarnas och besökarnas gemensamma vardagsrum och som en plats för avslappning och rekreation. Parker och planteringar på gator och torg bidrar också till att göra staden levande – biologiskt, socialt och estetiskt.

Stadens parker och grönområden underhålls av stadsträdgården, som är en del av bolaget Alerte. Till Alertes trädgårdsavdelning hör alla arbetsuppgifter som omfattar parkunderhåll, gräsklippning, sommarblommor, träd och buskar.

Sommarblommor – rabattväxter

Planeringen av sommarblommorna börjar i slutet av föregående år och varje år planeras en passande färgskala.

Växthussäsongen inleds i mars och fleråriga växter klipps och omplanteras. De första sådderna och plantleveranserna sker i mars – april.

Blomtorn och kärl planteras färdigt i maj och i början av juni transporteras sommarblommorna ut.

Allt som allt odlas i genomsnitt ca 14.000 plantor per år.

Ge feedback gällande parker via Virhi.

Kontakta oss

Ralf Lillfors

Ralf Lillfors

Stadsträdgårdsmästare

Kommunaltekniska tjänster

ralf.lillfors@jakobstad.fi

044 514 7282