Uteserveringar

Planerar du en tillfällig uteservering under sommaren? Gatuområden som kan användas för tillfälliga uteserveringar hyrs ut av stadens kommunaltekniska avdelning och tekniska nämnd i samarbete med Citygruppen. Ta kontakt med byggnadstillsynen@jakobstad.fi. Om du vill bygga en permanent terrass ska du söka tillstånd via Lupapiste.

Terrassbyggarens kom ihåg

  • Anlita en behörig planerare. Planeraren kan också lämna in alla bilagor till Lupapiste.
  • Bilagor: Situationsplan, byggnadsritning, nödvändiga utlåtanden (fastighetsägare, grannar, räddningsverket). Vid behov kan myndigheten begära in dessa.
  • Typlösning.
  • Fotografier.
  • Avtalet för uteserveringen och görs upp med Citygruppen efter att tekniska nämnden och kommunaltekniska avdelningen godkänt planerna.
  • Permanenta uteserveringar bör underhållas och anpassas efter säsong. Kring julen får de gärna dekoreras med belysning.
  • Terrassäsongen avslutas den 30 september, då ska alla möbler, dekorationer och staket plockas bort och gatan städas och rengöras.

Kontakta oss

Micael Nylund

Micael Nylund

Ledande byggnadsinspektör

micael.nylund@jakobstad.fi

044 785 1268

Sören Öhberg

Sören Öhberg

Stadsplanearkitekt

Kommunaltekniska tjänster, Planläggning

soren.ohberg@jakobstad.fi

044 785 1633

Johan Enlund

Johan Enlund

Ansvarig planerare

Kommunaltekniska tjänster

johan.enlund@pietarsaari.fi

044 785 1221