Strengbergs Tobaksmuseum

Tobaksmuseet i Jakobstad är unikt i Finland. 

Tobakstillverkningen i Jakobstads startade år 1762 och upphörde år 1998. Fabriken var under sin tid en av Finlands största tobaksindustrier.

De nuvarande byggnaderna uppfördes under perioden 1896 till 1910.

Den nyare delen av fabriken med den kännspaka klockan är ritad av arkitekt Torben Grut och färdigställdes år 1910.

I början var tobakstillverkningen liten, men den växte snabbt under senare delen av 1800-talet då fabriken kom att bli stadens största arbetsgivare. Denna position behölls långt in på 1900-talet.

Under 1900-talet blev fabriken Finlands största tobaksindustri, med dotterbolag både i Sverige, Norge och Danmark.

I tobaksfabriken tillverkades allt från snus och cigaretter till handrullade cigarrer, bl.a. cigarrer för Finlands presidenter. Tobaksmuseet ägs idag av staden Jakobstad och förvaltas av Jakobstads Museum.


Läs mera här: www.jakobstadsmuseum.fi