Svenskspråkiga skolor

Inom den grundläggande utbildningen i Jakobstad finns fem svenskspråkiga skolor med elever i årskurs 0–5 och en skola med elever med elever i årskurs 6–9.