Svenskspråkiga skolor

Inom den grundläggande utbildningen i Jakobstad finns fem svenskspråkiga skolor med elever i årskurs 1-5 och en skola med elever med elever i årskurs 6-9.

  • Bonäs-Vestersundsby skola
  • Kyrkostrands skola
  • Lagmans skola
  • Språkbadsskolan
  • Oxhamns skola

Finskspråkiga skolor

Inom den grundläggande utbildningen i Jakobstad finns tre finskspråkiga skolor med elever i årskurs 1-5 och en skola med elever med elever i årskurs 6-9.

  • Itälän koulu
  • Kielikylpykoulu
  • Länsinummen koulu
  • Etelänummen koulu