Svenska eller finska som andra språk

Undervisning i svenska eller finska som andraspråk ges till elever vars kunskaper i svenska eller finska inte är i nivå med svenska eller finska som modersmål inom alla språkets delområden. Undervisningen i svenska som andraspråk är inte stöd- eller specialundervisning i svenska, utan en lärokurs med egna mål, innehåll och bedömningskriterier som ska beaktas i undervisningen.

Målet med undervisningen är att eleven ska uppnå sådana språkkunskaper att hen har jämlika förutsättningar som de andra att fungera och studera i den omgivande språkgemenskapen.

I Jakobstad erbjuds undervisning i svenska eller finska som andraspråk inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och grundläggande utbildning. Alla elever som deltar i förberedande undervisning för den grundläggande utbildningen undervisas i svenska eller finska som andraspråk.

Blankett för hörande gällande beslut om svenska som andraspråk