Stadskansliet

Stadskansliet fungerar som koncernförvaltningens administrativa och juridiska avdelning. Stadskansliet ansvarar för stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens allmänna sekreterar-, berednings- och verkställighetsuppgifter, sköter utbildningsverkets och tekniska verkets ärendehantering samt ansvarar för dokumentförvaltningen.

Stadskansliet ansvarar för invånarnas deltaganderätt, den centraliserade kundservicen, den allmänna förvaltningen och IT-administrationen, den centraliserade kommunikationen och juridiska ärenden.

Stadskansliet ansvarar även för utvecklingen av stadens marknadsföring och turism.

Stadskansliet leds av förvaltningsdirektören. 


Osoite

Stadshuset Jakobstad
Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad
tel. 06 786 3111
Registraturen tel. 044 785 1413
registraturen@jakobstad.fi

Kontakta oss

Milla Kallioinen

Milla Kallioinen

Förvaltningsdirektör

Förvaltning

milla.kallioinen@jakobstad.fi

044 785 1651

Tiina Pelkonen

Tiina Pelkonen

Turism- och marknadsföringsplanerare

Förvaltning

tiina.pelkonen@jakobstad.fi

044 785 1208

Heli Viitala

Heli Viitala

Stadsdirektörens sekreterare

Förvaltning, Stadskansliet

heli.viitala@jakobstad.fi

044 785 1741

Hanna Wallenstjerna

Hanna Wallenstjerna

Ärendehanteringssekreterare

Förvaltning, Stadskansliet

hanna.wallenstjerna@jakobstad.fi

044 785 1280

Anna-Pia Sundman

Anna-Pia Sundman

Ärendehanteringssekreterare

Förvaltning, Stadskansliet

anna-pia.sundman@jakobstad.fi

044 785 1413

Johanna Pitkäkangas

Johanna Pitkäkangas

Ärendehanteringssekreterare

Förvaltning, Stadskansliet

johanna.pitkakangas@jakobstad.fi

044 785 1355

Paulina Åkerholm

Paulina Åkerholm

Kommunikationsplanerare

Förvaltning, Stadskansliet

paulina.akerholm@jakobstad.fi

044 785 1742

Johanna Pesola

Johanna Pesola

Administrativ sekreterare

Förvaltning, Stadskansliet

johanna.pesola@jakobstad.fi

044 785 1282

Mikael Enlund

Mikael Enlund

Assistent

Förvaltning, Stadskansliet

mikael.enlund@jakobstad.fi

044 785 1406

Katrin Nylund

Katrin Nylund

Kundservice- och växelansvarig (Front Office)

Förvaltning, Stadskansliet

katrin.nylund@pietarsaari.fi

044 785 1988

Petra Rosenqvist

Petra Rosenqvist

Byråsekreterare

Förvaltning, Stadskansliet

petra.rosenqvist@pietarsaari.fi

044 785 1321

Susanna Hietanen

Susanna Hietanen

Translator

Förvaltning, Stadskansliet

susanna.hietanen@jakobstad.fi

Ida Forsman

Ida Forsman

Translator

Förvaltning, Stadskansliet

ida.forsman@jakobstad.fi

Johan Lithén

Johan Lithén

Utvecklingschef

Förvaltning, Stadskansliet

johan.lithen@jakobstad.fi

044 785 1653