Stadskansliet

Stadskansliet fungerar som koncernförvaltningens administrativa och juridiska avdelning. Stadskansliet ansvarar för stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens allmänna sekreterar-, berednings- och verkställighetsuppgifter, sköter utbildningsverkets och tekniska verkets ärendehantering samt ansvarar för dokumentförvaltningen.

Stadskansliet ansvarar för invånarnas deltaganderätt, den centraliserade kundservicen, den allmänna förvaltningen och IT-administrationen, den centraliserade kommunikationen och juridiska ärenden.

Stadskansliet ansvarar även för utvecklingen av stadens marknadsföring och turism.

Stadskansliet leds av förvaltningsdirektören. 

Kontakta oss

Milla Kallioinen

Milla Kallioinen

Förvaltningsdirektör

Förvaltning

milla.kallioinen@jakobstad.fi

044 785 1651

Tiina Pelkonen

Tiina Pelkonen

Turism- och marknadsföringsplanerare

Förvaltning

tiina.pelkonen@jakobstad.fi

044 785 1208

Heli Viitala

Heli Viitala

Stadsdirektörens sekreterare

Förvaltning, Stadskansliet

heli.viitala@jakobstad.fi

044 785 1741

Christina Lind-Kangas

Christina Lind-Kangas

Koordinator

Förvaltning, Stadskansliet

christina.lind-kangas@jakobstad.fi

044 785 1415

Margaretha Storbacka

Margaretha Storbacka

Ärendehanteringssekreterare

Förvaltning

margaretha.storbacka@jakobstad.fi

044 785 1280

Anna-Pia Sundman

Anna-Pia Sundman

Ärendehanteringssekreterare

Förvaltning

anna-pia.sundman@jakobstad.fi

044 785 1413

Johanna Pitkäkangas

Johanna Pitkäkangas

Ärendehanteringssekreterare

Förvaltning

johanna.pitkakangas@jakobstad.fi

044 785 1355

Paulina Åkerholm

Paulina Åkerholm

Kommunikationsplanerare

Förvaltning, Stadskansliet

paulina.akerholm@jakobstad.fi

044 785 1742

Johanna Pesola

Johanna Pesola

Administrativ sekreterare

Förvaltning

johanna.pesola@jakobstad.fi

044 785 1282

Mikael Enlund

Mikael Enlund

Assistent

Förvaltning

mikael.enlund@jakobstad.fi

044 785 1406

Petra Rosenqvist

Petra Rosenqvist

Kundserviceansvarig (Front Office)

Förvaltning

petra.rosenqvist@jakobstad.fi

044 785 1321

Katrin Nylund

Katrin Nylund

Telefonväxelansvarig (Front Office)

Förvaltning, Stadskansliet

katrin.nylund@jakobstad.fi

044 785 1988

Susanna Hietanen

Susanna Hietanen

Translator

Förvaltning

susanna.hietanen@jakobstad.fi

Ida Forsman

Ida Forsman

Translator

Förvaltning

ida.forsman@jakobstad.fi