Stöd för lärande

Genom att stödja lärandet och skolgången skapas goda förutsättningar för elevens växande, utveckling och lärande.

Enligt lagen om grundläggande utbildning har eleven rätt att under hela den grundläggande utbildningen få undervisning enligt läroplanen, elevhandledning och tillräckligt stöd för lärande och skolgång genast när behov uppstår. Elevens lärare bedömer behovet av stöd i samarbete med elevvårdspersonal och vårdnadshavare. Stödet ska ges så länge och på den nivå som det behövs.