Utrymmesförvaltningen

Utrymmesförvaltningen fungerar som hyresvärd och sköter om att stadens olika förvaltningsenheter har så ändamålsenliga och ekonomiska verksamhetsutrymmen som möjligt antingen i stadens egna byggnader eller i upphyrda utrymmen.
Utrymmesförvaltningen låter bygga, planerar, fungerar som disponent och underhåller stadens verksamhetsutrymmen och byggnader. 

Kontakta oss

Patrick Häggblom

Patrick Häggblom

Fastighetschef

Utrymmesförvaltningen

patrick.haggblom@jakobstad.fi

044 785 1245

Mats Kackur

Mats Kackur

Projektingenjör

Utrymmesförvaltningen

mats.kackur@jakobstad.fi

044 785 1218

Denis Snellman

Denis Snellman

Teknisk disponent

Utrymmesförvaltningen

denis.snellman@jakobstad.fi

044 785 1246

Gustav Simons

Gustav Simons

Byråarkitekt

Utrymmesförvaltningen

gustav.simons@jakobstad.fi

044 785 1365

Harriet Pitkänen

Harriet Pitkänen

Planeringsassistent

Utrymmesförvaltningen

harriet.pitkanen@jakobstad.fi

044 785 1364

Katja Nyholm

Katja Nyholm

Byggherreingenjör

Utrymmesförvaltningen

katja.nyholm@jakobstad.fi

044 785 1190

Tarja Kujala

Tarja Kujala

Avdelningssekreterare

Utrymmesförvaltningen

tarja.kujala@jakobstad.fi

044 785 1462

Maria Kivilompolo

Maria Kivilompolo

Kanslist

Utrymmesförvaltningen

maria.kivilompolo@jakobstad.fi

044 785 1295