Utrymmesförvaltningen

Utrymmesförvaltningen fungerar som hyresvärd och sköter om att stadens olika förvaltningsenheter har så ändamålsenliga och ekonomiska verksamhetsutrymmen som möjligt antingen i stadens egna byggnader eller i upphyrda utrymmen.
Utrymmesförvaltningen låter bygga, planerar, fungerar som disponent och underhåller stadens verksamhetsutrymmen och byggnader. 

Kontakta oss

Mats Kackur

Mats Kackur

Projektingenjör

mats.kackur@jakobstad.fi

044 785 1218

Denis Snellman

Denis Snellman

Teknisk disponent

denis.snellman@jakobstad.fi

044 785 1246

Iita Ojala

Iita Ojala

Byggherreingenjör

iita.ojala@jakobstad.fi

044 785 1284

Harriet Pitkänen

Harriet Pitkänen

Planeringsassistent

harriet.pitkanen@jakobstad.fi

044 785 1364

Tarja Kujala

Tarja Kujala

Avdelningssekreterare

tarja.kujala@jakobstad.fi

044 785 1462