Rusk – Kammarmusik i Jakobstad

RUSK är en musikfestival som årligen arrangeras i Jakobstad och där högklassig kammarmusik kombineras med olika konstformer. Huvudsaklig samlingsplats är Schaumansalen som finns i stadens absoluta centrum men evenemangen söker sig också vidare ut i den omkringliggande närmiljön.

Festivalen grundades år 2013 av klarinettisten Christoffer Sundqvist och tonsättaren Sebastian Fagerlund som båda fungerade som festivalens konstnärliga ledare under åren 2013–2019. Från och med 2020 verkar dirigenten Anna-Maria Helsing som konstnärlig ledare för RUSK Kammarmusik i Jakobstad.

Under en veckas tid bjuder man på konserter där finländska och utländska musiker presenterar både klassiska och mer sällsynta eller nykomponerade kammarmusikverk. Festivalen inbjuder årligen en internationellt erkänd tonsättare. Som festivalens tonsättare har verkat: Sebastian Fagerlund (2013), Daníel Bjarnason (2014), Jesper Nordin (2015), Jukka Tiensuu (2016), Cecilia Damström (2017), Raoul Björkenheim (2017), Ralf Nyqvist (2017), Sauli Zinovjev (2017), Erkki-Sven Tüür (2018), Outi Tarkiainen (2019) och Juhani Nuorvala (2020/2021).

RUSK återspeglar samtiden med all dess variationsrikedom och utmaningar. Den är en smältugn där kreativiteten får flöda i exotiska sammanhang under den mörkaste och ruskigaste tiden på året.

https://ruskfestival.fi/