Mottagande av flyktingar i Jakobstadsregionen

Österbottens Migrationscenter producerar mottagningstjänsterna för asylsökande i regionen. En del av de asylsökande som fått uppehållstillstånd väljer att bosätta sig i Jakobstadsregionen.

Jakobstadsregionen tog emot de första kvotflyktingarna år 1989. Sedan 2017 har Jakobstadsregionen haft beredskap att ta emot 100 kvotflyktingar per år.

Läs mera om olika slags flyktingstatus: https://intermin.fi/sv/ansvarsomraden/migration/asylsokande-och-flyktingar

Enligt integrationslagen ska åtgärder och tjänster som främjar integration ordnas som en del av den kommunala basservicen och arbets- och näringsförvaltningens tjänster samt i form av andra åtgärder som främjar integration. Integrationssamarbetet mellan Jakobstad, Larsmo, Kronoby, Nykarleby och Pedersöre började år 2010 och syftet var att fokusera på integration på ett helhetsbetonat sätt. Jakobstadsregionen är föregångare i sättet att ordna integration: fem kommuner har ett gemensamt integrationsprogram, samarbetsavtal och också gemensamt flyktingmottagande. Även om kommunerna har olika behov drar de alla nytta av att ha gemensamt mål, planer och liknande sätt att förverkliga dessa.

Flyktingarbetet har organiserats i Jakobstad och närregionen genom ett samarbetsavtal och gemensamt nätverk av myndigheter där också tredje sektorn deltar.

I regionen är det möjligt att integreras både på finska och svenska.