Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden fungerar som stadens miljövårdsmyndighet med stadens miljövårdsbyrå som sitt verkställande organ.

Tillsynsplan

Staden Jakobstads tillsynsplan