Blomsterlupin
Jättebalsamin
 1. Identifiera den invasiva arten:
  • Blomsterlupin:
   • En hög växt med handliknande blad.
   • Blommorna är kluster av små ärtliknande blommor i olika färger som lila, rosa, blå eller vita.
   • Växer i gräsmarker och längs vägkanter.
  • Jättebalsamin:
   • Stora gröna blad och upprätta stjälkar.
   • Blommorna är trattformade och kan vara rosa, lila eller vita.
   • Ett speciellt drag är dess frön som är inneslutna i små ”explosiva” fröhus.
   • Växer i fuktiga miljöer nära vattendrag eller i skogar.
 2. Utrusta dig med verktyg: för att bekämpa invasiva växter kan du behöva handskar, spade, trädgårdssax eller trimmer. Se till att verktygen är lämpliga för det arbete du ska utföra. Bekämpningsarbetet går att utföra även utan verktyg och handskar.
 3. Så här bekämpar du invasiva arter:
  • Blomsterlupin
   • Metod 1: Vid en mindre förekomst kan du ta bort hela växten genom att klippa av stjälken med trädgårdssax eller bryta av den för hand nära marken, eller dra upp den med roten för hand eller med hjälp av en spade. Obs: ta bort så mycket jord som möjligt från rötterna.
   • Metod 2: Vid en större förekomst kan du trimma nära marken, men ta först bort blommor som bildat frön för hand för att förhindra fröspridning.
   • Upprepning: Följ upp flera gånger under sommaren vid trimning som metod.
  • Jättebalsamin
   • Metod 1: Dra upp för hand med roten för enkel och effektiv bekämpning. Obs: ta bort så mycket jord som möjligt från rötterna.
   • Metod 2: Ta bort hela växten eller endast blomman genom att klippa stjälken med trädgårdssax eller bryta av den för hand.
   • Upprepning: Följ upp flera gånger under sommaren vid klippning av stjälken som metod.
 4. Ta bort växtdelarna säkert: efter att du har klippt eller brutit av växtdelarna, se till att du hanterar dem på ett säkert sätt. Samla ihop växtavfallet i plastpåsar, transportera dem till containern för invasiva växter på Maria Malms parkeringsplats och töm innehållet i containern för att förhindra spridning av frön.
 5. Upprepa processen vid behov: eftersom invasiva arter kan vara envisa kan det krävas flera omgångar av bekämpning för att hålla dem under kontroll. Fortsätt att övervaka området och agera snabbt om du märker nya tillväxter.

OBS: växtavfallet kommer att användas för att producera biogas så kom ihåg att växtavfallet inte ska innehålla jord och släng inte plastpåsar i containrarna!

Genom att följa dessa instruktioner kan du bidra till att bekämpa spridningen av invasiva arter och skydda det lokala ekosystemet.