Ansökan till småbarnspedagogiken sker elektoniskt och via länkarna nedan kan du även göra ändringar i vårdbehovet.

Vid undantagsfall när det inte är möjligt att fylla i elektroniskt blanketten, kontakta vår pedagogiska planerare, Hanna Åbacka-Suomalainen, hanna.abacka-suomalainen@jakobstad.fi eller 044 785 1598

ANSÖKAN TILL SMÅBARNSPEDAGOGIK

( Dagvård, kompletterad förskoleundervisning eller morgon-/ eftermiddagsverksamhet för skolbarn)

ANMÄLAN OM INKOMSTUTREDNING

ANMÄLAN OM UPPSÄGNING AV VÅRDPLATS

ANMÄLAN OM ÄNDRINGSBEHOV AV SERVICE

( Tex. ändring av vårdtimmar )

Observera att en HÖJNING av vårdtimmarna är möjlig när som helst, men en SÄNKNING av vårdtimmar förutsätter att det gällande avtalet varit i kraft i 3 månader.

GODKÄNNANDE AV PLATSEN SMÅBARNSPEDAGOGIKEN HAR ERBJUDIT

När ni har mottagit ett beslut från oss över beviljad plats inom småbarnspedagogiken ber vi er godkänna den genom ovanstående länk (gäller ej förkolebarn eller äldre barn). Samma länk finns på beslutet som sänts till er och ni kan alternativt godkänna eller förneka den till er beviljade platsen även via den länken.