Ansökan till småbarnspedagogiken sker elektoniskt och via länkarna nedan kan du även göra ändringar i vårdbehovet.

Vid undantagsfall när det inte är möjligt att fylla i den elektroniska blanketten, kontakta vår avdelning för småbarnspedagogik tel. 044 7851501 eller 044 7851 594 för att stämma träff för att göra en ansökan.

ANSÖKAN TILL SMÅBARNSPEDAGOGIK

( Dagvård, kompletterad förskoleundervisning eller morgon-/ eftermiddagsverksamhet för skolbarn)

Den allmänna ansökningstiden inför höstterminen 2024 är 1-31.3.2024. För att underlätta planeringen av verksamheten inför höstterminen ser vi helst att alla ansökningar för hösten inlämnas under denna period. Detta gäller

– nya barn

– barn som är födda 2021 och skall byta till stora sidan från hösten (födda januari-oktober 2021)

– barn som önskar byta dagisplats

Det går även att ansöka om plats inom småbarnspedagogiken året runt enligt behov, men höstens platser börjar beviljas efter ansökningstidens slut.

Om ni har frågor gällande ansökningarna, kontakta Hanna Åbacka-Suomalainen 044 785 1598, hanna.abacka-suomalainen@jakobstad.fi

ANMÄLAN OM INKOMSTUTREDNING

ANMÄLAN OM UPPSÄGNING AV VÅRDPLATS

ANMÄLAN OM ÄNDRINGSBEHOV AV SERVICE

( Tex. ändring av vårdtimmar )

Observera att en HÖJNING av vårdtimmarna är möjlig när som helst, men en SÄNKNING av vårdtimmar förutsätter att det gällande avtalet varit i kraft i 3 månader.

GODKÄNNANDE AV PLATSEN SMÅBARNSPEDAGOGIKEN HAR ERBJUDIT

När ni har mottagit ett beslut från oss över beviljad plats inom småbarnspedagogiken ber vi er godkänna den genom ovanstående länk (gäller ej förkolebarn eller äldre barn). Samma länk finns på beslutet som sänts till er och ni kan alternativt godkänna eller förneka den till er beviljade platsen även via den länken.