Område 2

Permo daghem

Permovägen 36

Finskspråkig småbarnspedagogik 1–5 år

  • 1–3 Tuu-Tikit          044 7851 597
  • 3–5 Hattivatit        044 7851 599

Tvåspråkig småbarnspedagogik 3–5 år

  • 3–5 Mymlorna       044 7851 398  

Tvåspråkig grupp med betoning på utepedagogik

Svenskspråkig småbarnspedagogik

● 1-3 Lilla My 044 785 1667 (I nya modulen)

Sveden daghem

Östanlidvägen 8

Finskspråkig småbarnspedagogik 1–5 år

  • 1–3 Puput                 044 7851 703
  • 3–4 Hattivatit            044 7851 701
  • 3–5 Päivänkakkarat  044 7851 702
  • 3–5 Nallet                  044 7851 700