Område 1

Alma daghem

Svenskspråkig småbarnspedagogik 1–5 år samt skiftomsorg

  • 1–3 Koalorna        tel. 044 7851 810
  • 1–3 Tigrarna         tel. 044 7851 657  
  • 3–5 Tamariner      tel. 044 7851 402
  • 3–5 Tvättbjörnar  tel. 044 7851 309

Finskspråkig småbarnspedagogik 1–5 år samt skiftomsorg

  • 1–3 Pandat          tel. 044 7851 603 
  • 3–5 Majavat        tel.  044 7851 817 
  • 3–5 Kengurut      tel.  044 7851 412 

Språkbad för 5-åringar 

  • Albatrossit          tel. 044 7851 407 
  • Pingviinit            tel. 044 7851 704
  • Jaguarerna          tel. 044 7851 450 

Skiftomsorgen ordnas på Alma daghem

Principer för skiftomsorg på Alma daghem