Ansökan till småbarnspedagogik

Småbarnpedagogiken är en lagstadgad pedagogisk verksamhet som tillhandahålls av kommunen.

Man kan ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken under hela året. Ansökan om plats inom småbarnspedagogiken ska lämnas in senast fyra (4) månader före barnet behöver en vårdplats.

För att underlätta planeringen av verksamheten inför höstterminen ser vi helst att alla ansökningar för hösten lämnas in senast inom mars månad.

Om barnet på grund av föräldrarnas arbete behöver kvälls- och nattvård eller vård under veckosluten bör detta nämnas i ansökan.

Om behovet av en plats beror på sysselsättning, studier eller fortbildning och man inte kan förutse tidpunkt för behovet, ska man ansöka om plats så snabbt som möjligt, dock senast två veckor före barnet behöver en vårdplats.

Vid ändring av inkomster behöver du lämna in en ny inkomstutredning till småbarnspedagogiken i Jakobstad. Inkomstutredningarna registreras på sidan Blanketter och ”anmälan om inkomstutredning”.

Om detta inte är möjligt kan du posta inkomstutredningen eller lämna in den i vår postlåda utanför stadshuset på Strengbergsgatan 1.

Postadressen är Bildningsverket, PB 41, 68601 Jakobstad