Ansökan till småbarnspedagogik

Småbarnpedagogiken är en lagstadgad pedagogisk verksamhet som tillhandahålls av kommunen.

Man kan ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken under hela året. Ansökan om plats inom småbarnspedagogiken ska lämnas in senast fyra (4) månader före barnet behöver en vårdplats.

För att underlätta planeringen av verksamheten inför höstterminen 2023 ser vi helst att alla ansökningar för hösten lämnas in senast 20.3.2023.

Om barnet på grund av föräldrarnas arbete behöver kvälls- och nattvård eller vård under veckosluten bör detta nämnas i ansökan.

Om behovet av en plats beror på sysselsättning, studier eller fortbildning och man inte kan förutse tidpunkt för behovet, ska man ansöka om plats så snabbt som möjligt, dock senast två veckor före barnet behöver en vårdplats.

Vid ändring av inkomster behöver du lämna in en ny inkomstutredning till småbarnspedagogiken i Jakobstad.
Familjer inom svenskspråkig småbarnspedagogik:
Inkomstutredningen kan sändas per e-post till jonna.ainasoja@jakobstad.fi (Obs! vi kan inte garantera sekretessen om ni väljer att skicka uppgifterna per e-post). Lämna in hela familjens inkomstutredning i samma meddelande. Postadressen är Bildningsverket, PB 41, 68601 Jakobstad. Inkomstutredningen kan också lämnas i postlådan utanför stadshuset på Strengbergsgatan 1.