Stadsbiblioteket

Stadsbiblioteket är beläget i centrum av Jakobstad, invid gågatan. Det centrala läget gör biblioteket till en naturlig mötesplats för stadsborna. Förutom att låna ut böcker och andra media, erbjuder biblioteket utrymmen för lärande, arbete, fritidsintressen och möten människor emellan. En särskilt viktig uppgift är att stödja barn och ungas läskunnighet, vilket man också i Jakobstad länge och aktivt har arbetat med på många sätt. Idag är biblioteket också en viktig plats för konstutställningar för både etablerade konstnärer och unga konststuderande.

De evenemang som ordnas på bibliotekets scen är öppna för allmänheten, och lockar ofta stor publik. Invånarnas delaktighet i samhällsfrågor uppmuntras genom debattkvällar och invånarform som ordnas regelbundet. Biblioteket är miljöcertifierat sedan juni 2021.

På Stadsbiblioteket i Jakobstad finns ett varierat utbud av böcker, musik, film, e-böcker, tidningar och andra medier. Vi erbjuder tillgång till trådlöst nät, datorer och läsplatser, samt möjlighet att skanna, kopiera och skriva ut.

Välkommen in!

Anhållan om lånekort (pdf)

Anhållan om lånekort, 0 – 14 år (pdf)

Meröppet (pdf)