Läroplanen

Läroplanen för förskoleundervisningen i Jakobstad  beskriver och styr genomförandet av såväl nationella mål som mål och uppdrag som anses viktiga på lokal nivå. Läroplanen är ett strategiskt och pedagogiskt verktyg som styr förskolans undervisning och verksamhet i Jakobstad.  

Målet för undervisningen är att stödja barnets uppväxt och utveckling året innan läroplikten infaller. Målet är också att stödja barnets inlärningsfärdigheter samt erfarenheten av att känna glädje i inlärningen.

Enligt lagen om grundläggande utbildning är det obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen.