Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller adressen www.jakobstad.fi och har uppdaterats 1.2.2023. Servicen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster där det förutsätts att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

Webbsidan uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven men inte ännu till alla delar; det finns ännu uppdrag med kontrast mellan bakgrunds- och textfärg, och alla bilder inte har alternativ text.

Om du upptäckte brister i tillgängligheten, berätta det för oss, så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen/bristerna.

Tillsynsmyndighet

Om du på webbplatsen märker problem i anslutning till tillgängligheten, ge först respons till oss, dvs. webbplatsens upprätthållare. Att få svar kan ta 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret som du fått eller inte alls fått svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverkets sidor finns detaljerad information om hur en anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillsyn över tillgängligheten
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000