Personalrapport

Personalrapporten görs årligen.

Staden Jakobstads personalrapport är ett bra arbetsredskap för uppföljning och utveckling av verksamheten. Rapporten innehåller rikligt med information som utgör en bra grund för stadens beslutsfattare att gör beslut.