Registrerades rättigheter

EU:s allmänna dataskyddsförordning ger personer, vars uppgifter behandlas (=registrerad) olika rättigheter. Rättigheterna tillämpas olika beroende på behandlingsgrunderna för personuppgifterna. 

Den registrerade har bland annat rätt att få veta om personuppgifterna behandlas och vilka personuppgifter behandlas samt att på begäran få tillgång till sina egna uppgifter. Den registrerade har även rätt att kräva att felaktiga personuppgifter rättas. 

Begäran om granskning och rättelse av uppgifter

Begäran om granskning av uppgifter ska göras skriftligt till den personuppgiftsansvariga. Begäran om granskning kan inte göras per telefon. 

Begäran om granskning kan göras:

  • med den elektroniska blanketten (elektronisk identifiering)
  • genom att fylla i och sända PDF-blanketten nedan per post

Personens identitet kontrolleras före uppgifterna utlämnas. Om du begärt att uppgifterna postas sänds de som rekommenderat brev och du måste identifiera dig när du hämtar brevet. 

Blanketter för granskning eller rättelse av uppgifter

Observera att Österbottens välfärdsområde har sin egen process för begäran om uppgifter.