Elevvård

Elevvårdens uppgift är att främja och upprätthålla elevens goda lärande, goda fysiska och psykiska hälsa och sociala välbefinnande. Varje elev inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen har rätt till elevvård.

Elevvårdens uppgift är att:

  • främja och upprätthålla elevens goda lärande, goda fysiska och psykiska hälsa och sociala välbefinnande
  • främja skolgemenskapens och skolmiljöns välbefinnande samt ansvara för att skolmiljön är hälsosam, trygg och fri från hinder.
  • främja samarbetet mellan hemmet och skolan
  • garantera tidigt stöd, säkerställa att eleverna får likvärdigt och kvalitativa elevvårdstjänster som ges av skolpsykolog, skolkurator och hälsovård

Elevvård är främst förebyggande elevvård som stöder hela skolan. Eleverna har har dessutom rätt till individuell elevvård. Eleverna har tillgång till skolkurator och skolpsykolog samt skolhälsovårdare, skolläkare och skoltandvård.

Skolhälsovårdens infosida här