Elevvård

Elevvårdens uppgift är att främja och upprätthålla elevens goda lärande, goda fysiska och psykiska hälsa och sociala välbefinnande. Varje elev inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen har rätt till elevvård.

Elev- och studerandevården genomförs i samarbete med elevvårdspersonal inom Österbottens välfärdsområde så att elevvården bildar en fungerande och sammanhängande helhet för barn och unga.

Elevvård är främst förebyggande elevvård som stöder hela skolan. Eleverna har dessutom rätt till individuell elevvård. 

Elevvårdens uppgift är att:

  • främja och upprätthålla elevens goda lärande, goda fysiska och psykiska hälsa och sociala välbefinnande
  • främja skolgemenskapens och skolmiljöns välbefinnande samt ansvara för att skolmiljön är hälsosam, trygg och fri från hinder.
  • främja samarbetet mellan hemmet och skolan
  • garantera tidigt stöd, säkerställa att eleverna får likvärdigt och kvalitativa elevvårdstjänster som ges av skolpsykolog, skolkurator och hälsovård

Mera information och kontaktuppgifter finns på Österbottens välfärdsområdets webbsidor: